Calitate - Mediu

Protectia mediului ocupa un rol primordial pentru societate, justificat insusi prin specificul activitatii acesteia, reciclarea deseurilor de hartii si cartoane.

S.C. ECOPAPER S.A. a stabilit un sistem de management de mediu in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) si un sistem de managemental calitatii conform conditiilor impuse de standardul SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) pentru: fabricarea si comercializarea hartiei pentru carton ondulat

Prin implementarea si mentinerea sistemului de management de mediu, SC. ECOPAPER S.A. se angajeaza pentru conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile referitoare la aspectele de mediu precum si pentru imbunatatirea continua si prevenirea poluarii.

Obiectivele generale de mediu sunt:
  • Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatiilor in procesele de fabricatie
  • Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea performantei reale de mediu si aplicarea masurilor ce se impun
  • Cresterea gradului de recuperare si valorificarea deseurilor tehnologice, eliminarea responsabila si in deplina siguranta a deseurilor reziduale
Obiectivele de mediu stabilite in aceasta politica sunt duse la indeplinire prin definirea tintelor de mediu in cadrul Programului de management de mediu. Pentru realizarea obiectivelor de mediu sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Obiectivele de mediu sunt analizate periodic de managementul la cel mai inalt nivel pentru a asigura realizarea acestora.

Prin autoritatea delegata reprezentantului conducerii, prin activitatea responsabilului cu protectia mediului, cat si prin activitatea responsabila a fiecarui angajat, managementul la cel mai inalt nivel se asigura de transpunerea in practica a Politicii de mediu.

Grija pentru fiecare factor de mediu – apa, aer, sol – este argumentata de volumul mare de investitii directionate in acest sens:
  • instalatia de flotatie a apelor uzate de la masina de hartie
  • reabilitarea tehnica a statiei de epurare
  • optimizarea functionarii treptei biologice
  • modernizarea laboratorului de analize, dotare cu aparatura performanta pentru monitorizarea continua a emisiilor, a apei deversate in rau
  • executarea de foraje pentru controlul calitatii apei panzei freatice
 
Certificari:Autorizatia integrata de mediu (vezi PDF)
Certificat acreditare laborator (vezi PDF)
Autorizatia de colectare (vezi PDF)

Decizia APM (vezi PDF)

 
 


 


© 2008 S.C.ECOPAPER S.A. Toate drepturile rezervate.
website by Glamour Advertising