Politici ECOPAPER  

Misiune

Misiunea oganizaţiei noastre este de a furniza clienţilor produse de cea mai înaltă calitate în domeniul fabricării hârtiei, prin realizarea produselor la timp şi într-o manieră care implică metode inovatoare pentru optimizarea costurilor şi protejarea mediului.

Viziune

Viziunea noastră este de a ne crea şi menţine o poziţie de leader pe piaţa românească, în domeniul fabricării hârtiei. De asemenea dorim să ne dezvoltăm prin pătrunderea pe piaţa externă din acest domeniu, prin colaborare cu firme şi clienţi externi.

Politica

Politica SC. EcoPaper S.A. în domeniul calităţii şi mediului este de a livra produse care să corespundă cerinţelor clienţilor săi, cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile, să minimizeze impactul activităţilor locale asupra mediului, să îmbunătăţească continuu eficacitatea sistemului de management aplicat.
    Certificari:Autorizatia integrata de mediu (vezi PDF)
Certificat acreditare laborator (vezi PDF)
Autorizatia de colectare (vezi PDF)


Obiective

Obiectivele noastre generale în domeniul calităţii şi mediului sunt următoarele:
- satisfacerea cerinţelor clienţilor săi; fiecare livrare trebuie să constituie o recomandare pentru afaceri ulterioare, iar cererile şi condiţiile clientului trebuie realizate prin angajamentele noastre şi prin produse conforme cu criteriile agreate
- îmbunătăţirea continuă a proceselor, produselor şi asigurarea că acestea se realizează într-un cadru care nu contravine legislaţiei de mediu în vigoare
- preocuparea pentru păstrarea unui echilibru între cerinţele sociale, economice şi de mediu
- acordarea priorităţii furnizorilor care au implementat programe de management de calitate şi mediu şi în special celor care sunt certificaţi în conformitate cu ISO 9001 şi ISO 14001
- implicarea fiecărui salariat prin conştientizare, instruire şi motivare
- utilizarea unor tehnologii nepoluante, valorificarea materialelor refolosibile, economisirea resurselor naturale, reducerea volumului de deşeuri produse

Realizarea acestor deziderate şi prin urmare, scopul nostru de a continua să funcţionăm ca o entitate competitivă şi de succes, vor fi deopotrivă determinate de resursele noastre, de organizarea noastră, de dăruirea pe care o acordăm muncii noastre şi mai presus de toate, de atitudinea noastră faţă de calitate şi protejarea mediului.

Conducerea societăţii garantează că toţi salariaţii îşi îndeplinesc funcţiile în conformitate cu cerinţele acestui manual, privind zona lor de responsabilitate.

Această declaraţie angajament va fi comunicată tuturor salariaţilor, publicului şi va fi periodic analizată pentru adecvarea ei continuă.

 
 
 
© 2008 S.C.ECOPAPER S.A. Toate drepturile rezervate.
website by Glamour Advertising